Graviditet

Når du er gravid, får du adgang til en række tilbud, som skal hjælpe dig og dit kommende barn godt på vej.

  • 3 konsultationer hos din egen læge (i graviditetsuge 8-10, 24 og 32)
  • 2 ultralydsundersøgelser på sygehuset (i graviditetsuge 11-14 og 18-20)
  • 4-7 jordemoderkonsultationer
  • et graviditetsbesøg af sundhedsplejersken (individuel vurdering)

Konsultationer hos din egen læge

Ved alle konsultationer hos lægen under graviditeten skal du medbringe en urinprøve eller lave en frisk prøve ved ankomst til klinikken. Husk at mærke prøve med navn og fødselsdato, og placér den på rullebordet uden for laboratoriet.

1. konsultation

  • Sker i graviditetsuge 8-10
  • Svangre- og vandrejournal udfyldes (Husk CPR-nr. på begge forældre) og medbringes ved samtlige kontroller under graviditeten
  • Blodprøvetagning
  • Risikovurdering og plan for evt. ekstra kontroller under graviditeten, herunder glukosebelastning og behov for henvisning til sygehuset

Mere information til gravide

Hvis du ønsker at vide mere om sunde vaner før, under og efter graviditeten, så har Sundhedsstyrelsen lavet en flot og informativ side, hvor du kan læse meget mere om kost, kosttilskud, rygning, alkohol, stoffer, kemikalier og arbejdsmiljø.

Gå til Information til gravide