Attester

Prisen på attester varierer, og neden for kan du se, hvad de mest almindelige koster. Kontakt os, hvis ikke du kan se din attest.

Når du ringer og bestiller tid, skal du have attesten klar ved hånden.

Betalingen sker ifm. dit besøg i klinikken og enten med kontanter eller kreditkort. FP- og kommunale attester er undtaget, mens du for visse attester selv skal stå for en evt. refusion hos tredjepart.

Alle priser er inkl. moms.

Gå til:

 

Generelle attester

DKK

Kørekortattest

(OBS: Læs afsnittet om kørekort nedenfor)

500,00

Frihåndsattest

300,00

Frihåndsattest, værgemål

500,00

Mulighedserklæring

300,00

Erklæring P-skive

377,50

Lægeerklæring ifm. afbestilling af rejse

662,50

Levnedsmiddelattest

340,00

Medicinansøgning

250,00

Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed

200,00

Arbejdsophørs-/rådighedsattest

611,00

Adoptionsansøgning

650,00

Helbredsattest, privat anmodning

931,50

Lægeattest ifm. aupairophold i udlandet

650,00

Varighedserklæring

300,00

Fremtidsfuldmagt 

1250,00

 

Forsikrings- og pensionsattester

DKK

FP 100

1.636,25

FP 220

*

FP 140

803,75

FP 300

1.100,00

FP 350

1.400,00

FP 401

1.300,00

FP 402

1.200,00

FP 410

1.000,00

FP 430-490

1.500,00

FP 500-510: Udføres ikke i klinikken

-

FP 710

800,00

* Forsikringsselskabet betaler regningen på 750 kr., men ikke udgifterne til selve blodprøveanalysen. Regionen sørger for at sende regningen til forsikringsselskabet.

 

Mere om kørekort


Kørekort for første gang

For at få dit kørekort skal du have lavet en motorattest/kørekortattest. Den koster 500 kr., som betales i klinikken kontant eller med kreditkort.

Husk at møde op 5 min. før tid for at udfylde et skema.

Læs mere om kørekortreglerne.

Fornyelse af kørekortet

Er dit kørekort udløbet, skal du henvende dig hos Borgerservice. Her skal du medbringe dit gamle kørekort samt et pasfoto, der overholder kravene.

Du skal ikke medbringe en lægeattest, medmindre du har en lidelse, som kræver dette.

Husk at møde op 5 min. før tid for at udfylde et skema, som udleveres af sekretæren.

Bemærk, at dette kun gælder kørekort til gruppe 1-køretøjer. Læs mere om fornyelse af kørekort