Attester

Prisen på attester varierer, og neden for kan du se, hvad de mest almindelige koster. Kontakt os, hvis ikke du kan se din attest.

Når du ringer og bestiller tid, skal du have attesten klar ved hånden.

Betalingen sker ifm. dit besøg i klinikken og enten med kontanter eller kreditkort. FP-, AES- og kommunale LÆ-attester er undtaget, mens du for visse attester selv skal stå for en evt. refusion hos tredjepart.

 

Gå til:

 

Generelle attester

DKK

Kørekortsattest

(OBS: Læs afsnittet om kørekort nedenfor)

500,00 (inkl. moms)

Kørekortstillæg ved diabetes

100,00

Frihåndsattest (sygemelding til skoler og uddannelsesinstitutioner)

300,00 (inkl. moms)

Frihåndsattest (sygemelding til arbejdsgiver) 450,00 (momsfri)

Varighedserklæring

450,00 (momsfri)

Mulighedserklæring

525,00 (momsfri)

Lægeerklæring ifm. afbestilling af rejse (frihåndsattest)

500,00 (inkl. moms)

Lægeerklæring ifm. afbestilling af rejse (FP910)

781,25 (inkl. moms)

Handicap-parkeringskort

377,50 (inkl. moms)

Ansøgning om "enkelt tilskud" til medicin

250,00 (inkl. moms)

Værgemålsattest

1275,00 (inkl. moms)

Fremtidsfuldmagt 

1250,00 (inkl. moms)

* Pillepas/medicinattest (hvor pillepas ikke dækker/udenfor Schengen)

500,00 (inkl. moms)

Attest til Domstolsstyrelsen

500,00 (inkl. moms)

Øvrige attester efter tidsforbrug - pris pr. påbegyndt kvarter

625,00 (inkl. moms)

* Alle landets apoteker udsteder pillepas. For at apoteket kan udstede et pillepas, skal man medbringe medicin, sundhedskort og pas. Attesten kan normalvis kun udstedes på det apotek, hvor medicinen er købt. Det tager noget tid at lave attesten, så sørg for at komme i god tid inden afrejse. 

 

Forsikrings- og pensionsattester

DKK

FP 100

1.636,25

FP 220

**

FP 140

803,75

FP 300

1.100,00

FP 350

1.400,00

FP 401

1.300,00

FP 402

1.200,00

FP 410

1.000,00

FP 430-490

1.500,00

FP 500-510: Udføres ikke i klinikken

-

FP 710

800,00

FP 910

625,00 ex.moms

** Forsikringsselskabet betaler regningen på 750 kr., men ikke udgifterne til selve blodprøveanalysen. Regionen sørger for at sende regningen til forsikringsselskabet.

 

Mere om kørekort


Kørekort for første gang

For at få dit kørekort skal du have lavet en motorattest/kørekortattest. Den koster 500 kr., som betales i klinikken kontant eller med kreditkort.

Husk at møde op 5 min. før tid for at udfylde et skema.

Læs mere om kørekortreglerne.

Fornyelse af kørekortet

Er dit kørekort udløbet, skal du henvende dig hos Borgerservice. Her skal du medbringe dit gamle kørekort samt et pasfoto, der overholder kravene.

Du skal ikke medbringe en lægeattest, medmindre du har en lidelse, som kræver dette.

Husk at møde op 5 min. før tid for at udfylde et skema, som udleveres af sekretæren.

Bemærk, at dette kun gælder kørekort til gruppe 1-køretøjer. Læs mere om fornyelse af kørekort