Vi har igen åben blodprøvetagning alle hverdage mellem kl. 13.30 - 14.00, hvor man blot kan møde op uden forudgående tidsbestilling. Der skal dog foreligge en bestilling af blodprøver fra læge, speciallæge eller sygehus.

Ved ankomst skal man ikke henvende sig i Receptionen, når man har scannet sit kort, da man er registreret på en blodprøveventeliste. 

Der er kun tid til blodprøver i dette tidsrum, og ikke andre problematikker samtidig.